Jazykové kurzy

PONUKA kurzov pre školský rok 2013/2014

Typ kurzu Semester* Cena v €
LINGUISTICA štandard 3 vyučovacie hodiny týždenne 87,00
LINGUISTICA conversation 3 vyučovacie hodiny týždenne 87,00
LINGUISTICA Business English 3 vyučovacie hodiny týždenne 116,00
LINGUISTICA Maturita 2 vyučovacie hodiny týždenne 83,00
LINGUISTICA Pupils 3 vyučovacie hodiny týždenne 78,00
LINGUISTICA Kids 2 vyučovacie hodiny týždenne 33,00
Linguistica One to One 10 vyučovacích hodín 150,00
20 vyučovacích hodín 220,00

* Semester – 13 týždňov

LINGUISTICA štandard je klasický typ kurzu cudzieho jazyka, ktorý pokrýva aj prípravu na medzinárodne uznávané certifikáty. Zahrňuje vyučovanie, ktoré sa zameriava nie len na ústny prejav, ale aj na zvládnutie rôznych písomných formátov – od osobných, cez formálne až po akademické. Plus pokrýva aj zručnosti čítania a počúvania s porozumením. V kurze sa používajú akademické materiály- učebnice vydavateľstva OFXORD UNIVERSITY PRESS.

LINGUISTICA conversation je kurz, ktorý pripravuje účastníkov najmä na zvládnutie hovoreného cudzieho jazyka. Využíva najmä  autentické materiály z masmédií, tlače či filmov. Zameriava sa na zvládnutie jazyka v bežných neformálnych situáciách.( v bare, na futbalovom zápase, na letisku, na diskotéke) , ktoré si určujú účastníci kurzu sami.

LINGUISTICA Business English je kurz, ktorý pripravuje účastníkov na zvládnutie anglického jazyka v obchodnej praxi. Rozvíja slovnú zásobu zameranú na obchodovanie, marketing, reklamu a vyjednávanie, písanie rôznych formálnych listov, tvorbu prezentácií a popis grafov a schém.

LINGUISTICA Maturita je kurz cudzieho jazyka zameraný na prípravu účastníkov na písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky.

LINGUISTICA pupils je kurz cudzieho jazyka pre deti školského veku, ktorého cieľom je vytvoriť priestor aby si žiaci mohli lepšie utvrdiť svoje znalosti a zručnosti a najmä, aby mali príležitosť čo najviac jazyk používať v hovorenej forme.

LINGUISTICA kids je kurz cudzieho jazyka pre deti predškolského veku, ktorého cieľom je naučiť detičky základnú slovnú zásobu a používať základné gramatické javy cez hru, pesničky a pohybové aktivity.

LINGUISTICA One to One je kurz cudzieho jazyka, kde na jedného študenta pripadá jeden kvalifikovaný pedagóg.