O škole

Linguistica je vzdelávacia inštitúcia, ktorá vzdeláva ľudí rôzneho veku od roku 2002. V tomto roku sme otvorili prvé kurzy pre deti aj dospelých. Dnes vyučujeme anglický jazyk v materských školách, učíme školákov zo základných a stredných škôl a vzdelávame aj dospelých, ktorí majú záujem naučiť sa cudzí jazyk. V našej škole vyučujeme najmä anglický a nemecký jazyk, ale vieme poskytnúť vzdelávanie v jazyku francúzskom, či ruskom. V roku 2005 sme získali akreditáciu Ministerstva školstva na rekvalifikačný kurz OPATROVATEĽSTVA. V roku 2011 sme si predĺžili licenciu na tento kurz už na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. V našej skole sa snažíme pracovať formou zážitkového učenia sa. Okrem toho pripravujeme PRÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY pre maturantov, ale aj ZÁBAVNÚ MATEMATIKU pre školákov, ktorí majú starosti s týmto predmetom.

Kurzy prebiehajú buď v učebniach Základnej školy Klokočova Hnúšťa, ktoré sú plne vybavené interaktívnou technikou a kurzy pre dospelých prebiehajú v učebni zriadenej v Kultúrnom Dome  J.F.Rimavského v Hnúšti. U nás stretnete zapálených lektorov, ale aj spolužiakov. Kurzy anglického jazyka pre deti predškolského veku organizujeme v materských školách v Hnúšti.

L I N G U I S T I C A - vzdelávanie detí aj dospelých

LINGUISTICA je hlavne jazyková škola rodinného typu v Hnúšti, ktorá pri výučbe jazykov používa interaktívnu formu vyučovania v kombinácii s konverzačnou metódou výučby angličtiny a nemčiny. Naše jazykové kurzy sú zamerané na praktickú stránku jazyka – hovorenie a porozumenie, teda na to, čo najviac potrebujete v každodennom živote.

Okrem kurzov cudzích jazykov organizujeme kvalifikovanú prípravu opatrovateľov / opatrovateliek v domácnosti a sociálnych zariadeniach.

Prečo sa u nás učiť

  • výučba interaktívnou, konverzačnou metódou
  • zameranie na schopnosť hovoriť a používať angličtinu v praxi
  • vyučovanie v príjemnom prostredí, pri využití odbornej literatúry Oxford University Press
  • kurz kombinovaný interaktívnymi aktivitami na internete
  • profesionálne vyškolení lektori
  • získanie osvedčenia potvrdeného Ministerstvom školstva

L I N G U I S T I C A – služby

  • preklad a tlmočenie v anglickom a nemeckom jazyku

V našej škole máte prístup k hlavným titulom vydavateľstva OXFORD UNIVERSITY PRESS. Knižnica obsahuje okolo 40 kníh a ostatné nájdete v ich katalógu, ktorý je fyzicky priložený pri knižnici.

Addvantage – partnerský program British Council na Slovensku